( ඉන්දික අරණ කුමාර)

කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ලබාදෙන වෛද්‍යවරැන්ට භාවිතයට ගත හැකි ආක්ෂිත ඇදුම් කට්ටල 2000 ක් ලබාදීමට නාඋල - ඔරිට් ඇපරල් ආයතනය අද(29) පස්වරුවේ පියවර ගත්තේය.

මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලීය 92 උසස් පෙල කණ්ඩායම මේ සදහා දායකත්වය දක්වා ඇති අතර ඔරිට් ඇපරල් ආයතනයේ සේවක මහත්ම මහත්මීන් දිවා රැ නොබලා මෙම ඇදුම් සකසා දීමට කටයුතු කර තිබේ.

මාතලේ දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රභාත් රණසිංහ මහතා වෙත මෙම ආරක්ෂිත ඇදුම් කට්ටලය ලබාදීම ඇගළුම්හල් පරිශ්‍රෙය්දී සිදු කෙරිණි.

විශේෂයෙන් මධ්‍යම පළාතේ රෝහල් වන මහනුවර,නුවරඑළිය හා මාතලේ රෝහල් වල සේවය කරන වෛද්‍යවරැන් සදහා මෙම ආරක්ෂිත ඇදුම් ලබාදෙන බව මෙම අවස්ථාවට එක්වු මාතලේ දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රභාත් රණසිංහ මහතා කියා සිටියේය.