පුෂ්පකුමාර මල්ලවාරච්චි

මේ වනවිට සමස්ත දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මකව පවත්නා ඇදිරි නීතිය කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර හා යාපනය දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට 30 සදුදා උදේ 6.00 ට ඉවත් කෙරෙන අතර යළි එදින පස්වරු 2.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන බව පොලිස් මූලස්ථානය කියයි.

ඒ අනුව 30 සදුදා පස්වරු 2.00 සිට යළි සමස්ත දිවයින පුරා ඇදිරි නීතිය බලපැවැත්වීමට නියමිතය.

එසේ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත ඇදිරි නීතිය යලි ඉවත් කෙරෙන දිනයක් හෝ වේලාවක් සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නැති අතර පසුගිය 26 වැනිදා පස්වරු 2.25 ට නිකුත් කළ ප්‍රවෘත්ති නීවේදනය පරිදි ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බව පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය සදහන් කරයි.