(මහින්ද නිශ්ශංක )

බස්නාහිර පළාතේ ධාවනය වන පෞද්ගලික බස්‍ රථ හිමියන්ට සහන රැසක් ලබාදීමට බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ ප්‍රවාහන අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇතැයි එම අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී ජගත් පෙරේරා මහතා පවසයි.

එම සහන අතර අප්‍රේල්, මැයි  මාස වලට   අදාලව ගෙවිය යුතු සේවා ගාස්තු වලින් නිදහස් කිරීම, ඉකුත් මාර්තු 14 න් පසුව නිකුත් කළ දඩ පත්‍රිකා වල අධිකාරියෙන් නිදහස් කිරීම සහ මාර්තු 15 දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිත මාර්ග බලපත්‍ර වල වලංගු කාලය මැයි 31 දක්වා දීර්ඝ කිරීම ද වේ.

ඉකුත් 11 වැනිදා බස්නාහිර පළාත තුළ පෞද්ගලික බස් රථ 4 ක් පමණක් ධාවනය වුව ද අද වන විට එම බස් රථ සංඛ්‍යාව  ඉහළ ගොස් අද දිනයේදී පෞද්ගලික බස් රථ 131 ක් පළාත තුළ ධාවනය වූ බව ද සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා කියා සිටියේය.