(ප්‍රින්ස් රත්නායක)
 
කොරෝනා වයිරසය පැතිරීමේ අවදානම අඩුකිරීමේ පියවරක් ලෙස රෝහලට පැමිණීම සීමා කරමින් සායනික කටයුතු ඇතුලු  සියලුම සෞඛ්‍ය සේවාවන් පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට දුරකථන අංක කිහිපයක් අද බලන්ගොඩ මූලික රෝහලේ දී ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.
 
මෙම දුරකථන අංක ඔස්සේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් ලබාදීමේ  වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය
 
ඒ සඳහා අවශ්‍ය ජංගම දුරකථන 10 ක් ලබාදීම අද බලන්ගොඩ මූලික රෝහලේදී සිදුකෙරිණි.
 
බලන්ගොඩ මූලික රෝහලේ වෛද්‍ය සංගමයේ ලේකම් ලේබැංකුවේ කාර්‍ය භාර වෛද්‍ය නිලධාරී කේ.ජේ.කේ. කොතලාවල මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව බලන්ගොඩ යුනිවර්සල් ජාත්‍යන්තර පාසල මගින් මෙම ජංගම දුරකථන 10 සඳහා මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දි ඇත.
 
මෙහිදී රෝහලේ සියලුම අංශ ආවරණය වන සේ දුරකථන අංක 10 ක් ලබා දී ඇති අතර පහත සඳහන් අංක ඇමතීමෙන් අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය උපදෙස් මහජනයාට ලබා ගැනීමට හැකියි.

මෙම සේවාව 30 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල හා පොලිස් ස්ථානය මෙහි සම්බන්ධිකරණ කටයුතු කරනු ලබයි.
 
එම දුරකථන අංක පහත දැක්වේ
 
0766789020 - කායික වෛද්‍ය ඒකකය
0766789098- ශල්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය
0766789322 -  ළමා වෛද්‍ය ඒකකය
0766789414 - ප්‍රසව හා නාරි වෛද්‍ය ඒකකය
0766789610- බාහිර  රෝගී වෛද්‍ය ඒකකය
0766789201  මනෝ වෛද්‍ය ඒකකය
0766789071 සමේරෝග වෛද්‍ය ඒකකය
0717718086 දන්ත වෛද්‍ය ඒකකය
0452285313 ලේ බැංකුව
0453458826 රුධිර කාන්දු පෙරණ ඒකකය