කොරෝනා වසංගතයෙන් කඩාවැටුණු බ්‍රිතාන්‍ය ආර්ථිකය නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීමට වසර තුනකට ආසන්න කාලයක් යනු ඇතැයි වාර්තා වේ.

බ්‍රිතාන්‍යයේ ආර්ථික පුරෝකථන ඉදිරිපත් කරන කණ්ඩායමක් වන ‘ඊ.වයි. අයිටම් ක්ලබ්’ කණ්ඩායම එම පුරෝකථන ඉදිරිපත් කර ඇත. ‘කොරෝනා වයිරස’ වසංගතයෙන් රැකියාවලට සහ ආර්ථික වර්ධනයට දැවැන්ත බලපෑමක් එල්ල වී ඇත. 

ආර්ථිකය නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇත්තේ 2023 වසරේදී යැයි ද එම කණ්ඩායම පෙන්වාදෙයි.
ආර්ථිකය පසුගිය වසර අවසානයේ පැවැති තත්ත්වයට පත්වීමට තවත් වසර තුනක් යනු ඇතැයි ද ‘ද ගාඩියන්’ පුවත්පතේ ආර්ථික විශ්ලේෂක රිචඩ් පාටින්ටන් පැවැසීය.

ද ගාඩියන්

055