(අධිකාරි මුදියන්සේ)

රට පුරා ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමත් සමඟ  රැකියා සඳහා යාමට  පොල්ගහවෙල දුම්රිය ස්ථානයට අද (26) උදෑසන  විශාල මගීන් පිරිසක් පැමිණ සිටි ආකාරය දක්නට ලැබිණි.

වෙනදාට වඩා වැඩි පිරිසක් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා  සඳහා පිටත්ව යාමට පොල්ගහවෙල දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණ සිටි අතර දුම්රියේ ගමන් කිරීම සඳහා මගීන් 305 ක් ලියාපදිංචි වී සිටි බව දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩලය පැවසීය.

එහෙත් දුම්රිය ස්ථානය වෙත මගීන් 600 කට අධික  පිරිසක් පැමිණ සිටීම හේතුවෙන් දුම්රිය ස්ථානයේ නිලධාරීන් විසින් විශේෂ දුම්රියක් කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය කිරීමට කටයුතු කෙරිණි.

ඒ අනුව පොල්ගහවෙල සිට කොළඹ කොටුව බලා දුම්රියන් දෙකක් ගමන් කළේය.