(ඩිල්ෂානි චතුරිකා දාබරේ)
 
කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින වත්මන් තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ජලය අරපිරිමැස්මෙන් පරිභෝජනය කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන්  ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහාන මණ්ඩලය උපදෙස් ඇතුළත් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
 
ඒ අනුව, වයිරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා අත්සේදීමේදී ජල කරාම බොහෝවේලාවක් විවෘතව තබා නොගත යුතු බවද, ගහකොළවලට වතුර දැමීමේදී විකල්ප ක්‍රම කරා යොමුවිය යුතු බවද ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මහජනයාට දැනුම් දෙයි.
 
පවතින වියළි කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් ජල මූලාශ්‍රවල ජල මට්ටමද පහත බසමින් තිබුණද, ජල සැපයුම සීමා නොකර අඛණ්ඩව ජලය ජනතාවට සැපයීමට සිදුවේ. ඒ අනුව, පිළිගත් ප්‍රමීතීන්ට අනුව පිරිපහදු කර යන්ත්‍ර සහ මානව සම්පත් යොදාගනිමින් සැපයෙන ජලය අපතේ නොයවා පරිහරණය කළ යුතු බව නිවේදනයේ දැක්වේ.
 
රට පවතින මෙම තත්වයේදී පිරිසිදු පානීය ජලය පරිහරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් බැවින් සියලු පුරවැසියන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙස ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය ඉල්ලීමක් කරයි.
 
එමෙන්ම, ජල සම්පාදනය පිළිබඳ සියලු තොරතුරු, හදිසි බිඳ වැටීම්, ජල බිල්පත් පිළිබඳ නවතම තොරතුරු, කෙටි පණිවිඩි ඔස්සේ ලබාගත හැකි බවද, ඒ සඳහා 0719399999 අංකයට ජල බිල්පතේ ගිණුම් අංකය කෙටි පණිවිඩයකින් යොමුකර ලියාපදිංචි විය හැකි බවද නිවේදනයේ දැක්වේ.