( ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)

ගාල්ල  බන්ධානාගාරයේ කාන්තා අංශයේ සිටි  කාන්තා රැදවියන් 30 දෙනෙකු  අද (26) අගුණුකොළපැලස්ස බන්ධානාගාරය වෙත මාරුකොට යැවිමට කටයුතු කළබැව් ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ  නිලධාරියකු  පැවසිය.
 
බන්ධනාගාරගත කරන  නවක රිමාන්ඩ් සිරකරුවන්ට අවශ්‍ය ඉඩකඩ පහසුකම් සැලසිම සදහා මෙන්ම ඔවුන් නිරෝධායනයට ලක්කලයුතු නිසා  කාන්තා අංශයේ  සිටි  රැදවියන් මෙසේ මාරුකොට යැවිමට කටයුතු කළ බවද බන්ධානාගාරයේ  එම නිලධාරියා සදහන් කළේය.
 
කාන්තා අංශය  බන්ධනාගාරයෙන් පිටත  පිහිටා ඇති අතර බන්ධනාගාරගතවන  නවක රිමාන්ඩ් සිරකරුවන්  එහි නිරෝධායනයට ලක් කිරිමට නියමිතව තිබේ.
 
ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ ඉඩකඩ ඉතා සිමිතවන අතර අගුණුකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරය තුල  ඉඩකඩ පහසුකම්   තිබෙන නිසා මෙම පියවරගෙන  ඇත.
 

 

.