අසල්වැසි ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ ගණන 200,000ක් ඉක්මවා ගොස් ඇත.

අද (3) පස්වරුවෙන් අවසන් වූ පැය 24ක කාලයේදී නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 8,909ක් වාර්තා වූ අතර ඒ අනුව ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ ගණන 2,07,615ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

ඉන්දියාවේ විවිධ රෝහල්වල කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ප්‍රතිකාර ලබන ගණන 1,01,497කි.

එරට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී සුව ගණන 1,00,303ක් ලෙස දැක්වුණු අතර එරටින් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත මරණ ගණන 5,815ක් ලෙස දැක්විණි. අවසන් වූ පැය 24ක කාලයේදී ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිත මරණ ගණන 217ක් වාර්තා විය.

ඉන්දියාවේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණනක් වාර්තා වන ප්‍රාන්තය බවට පත්ව ඇත්තේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තය යි. ඉන්දියාවේ වාණිජ අගනගරය වන මුම්බායි පිහිටා ඇත්තේ ද මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ ය. මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයන්ගේ ගණන 72,300කි.

තමිල්නාඩුවෙන් ආසාදිතයන් 24,586 දෙනකු ද දිල්ලියෙන් ආසාදිතයන් 22,132 දෙනකු ද ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ ආසාදිතයන් 17,617 දෙනකු ද හඳුනාගෙන තිබිණි.

එන්.ඩී.ටීවී.

055