ඇඳිරිනීතීය ඉවත් කෙරුණු ප්‍රදේශයන්හි ජනතාව අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට නගරයට පැමිණ පෝළිම් වල සිටිමින් අවශ්‍ය භාණ්ඩ රැගෙන ගිය අයුරු දකින්නට ලැබිණි.

ඔවුන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත අයුරින් එම කාර්යන්හි නියැලෙන අයුරු දකින්නට ලැබිණි.

ගාල්ල නගරය

(ඡායාරූප - ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)


වව්නියාව නගරය

(ඡායාරූප -රොමේෂ් මධුෂංඛ)


බදුල්ල නගරය

(ඡායාරූප -ප්‍රසන්න පද්මසිරි)

(ඡායාරූප - පාලිත ආරියවංශ)​

(ඡායාරූප - ප්‍රසාද් රුක්මල්)


නිකවැරටිය නගරය 

(ඡායාරූප - ප්‍රියානි මංගලිකා)


හැටන් නගරය

(ඡායාරූප - සුදත් එච්. එම්. හේවා )


අම්බලන්ගොඩ නගරයට

(ඡායාරූප - දීපාල් ද  සිල්වා)