ඉතාලියේ සිසිලි දූපතේ අති සුන්දර එට්නා ගිනි කන්ද පාමුල පිහිටි කතානියා නගරය වර්ණවත් කරමින් හයවැනි වරටත් පැවැත් වූ ශ්‍රී ලංකන් නයිට් සංගීත ප්‍රසංගය සිසිලි දූපතේ වෙසෙන සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පසුගිය ඉරිදා (සැප්. 30) පැවැත්වුණි.   


කතානියා නගරයේ ආරක්ෂිකාව වන සාන්ත ආගතාතුමියට තුති පිදීමේ මංගල්‍යයට සමගාමීව පැවැත්වෙන මෙම ප්‍රසංගය මාලාව සංවිධානය කරනු ලබන්නේ සමාජශීලීත්වයේ පෙරමුණ ගත් සුහදශීලී ජනතා සංවිධානයයි. මෙවර ද ඉතාලියේ ජනප්‍රියතම ශ්‍රී ලාංකික සංගීත කණ්ඩායම වන ෂා සංගීත කණ්ඩායමේ මියුරු සංගීතයට තරු රැසක් ගායනයෙන් සම්බන්ධ වූහ.   


​මේ ප්‍රසංගය සාර්ථක කරගැනීමට මෙවර ද ප්‍රධාන දායකත්වය සපයන ලද්දේ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවයි. එමෙන්ම කතානියා ව්‍යාපාරික මහතුන් සහ සුහදශීලී ජනතා සංවිධානයේ හිතවතුන්ගේ සහය ද නොමඳව ලැබුණ නිසා ප්‍රසංගය අතිසාර්ථක වුණි.   


ඉතා සාමකාමී ප්‍රසංගයක සතුට විඳි ජනතාව සුහදශීලී ජනතා සංවිධානයට ස්තූති කොට මධ්‍යම රාත්‍රියේ දී සතුටින් නික්ම ගියහ.   

 


අැන්ටනි පෙරේරා  
කතානියා නගරයේ සිට.