(බිඟුන් මේනක ගමගේ)

මැතිවරණ නිහඬ කාලයේදී සමාජ මාධ්‍ය ජාලා මගින් කෙරෙන නීතිවිරෝධී ප්‍රචාරණ කටයුතු අපේක්ෂා නොකළ ආකාරයෙන් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ද එය බරපතල තත්ත්වයක් යැයි ද මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය චෝදනා කරයි.

මැතිවරණ කොමිසමට නිරීක්ෂණ සංවිධාන මේ ගැන පැමිණිලි කළත් කොමිසමට පාලනය කළ නොහැකි ආකාරයෙන් මෙම නීතිවිරෝධී ප්‍රචාරණය ඉහළ ගොස් ඇතැයි මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා ‘ලංකාදීප’ යට අද(4) පැවැසීය.

මැතිවරණ නිහඬ කාලයේ ජීව ගුණය මුළුමනින්ම විනාශ කිරීමට මෙම ප්‍රචාරණ කටයුතු හේතු වී ඇතැයි කී හෙතෙම මෙහි වගකීම ෆේස් බුක් ආයතනය ගත යුතු යැයි ද චෝදනා කළේය.

මෙවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය විය හැකි බව නිරීක්ෂණ සංවිධාන හා මැතිවරණ කොමිසම ෆේස්බුක් සමාගමට කල්තියා දැනුවත් කළ නමුත් ඔවුන්ට එවැනි ප්‍රචාර වැලැක්වීමට පෙර සූදානමක් තිබී නැතැයි ද ගජනායක මහතා සඳහන් කළේය.

මුදල් ගෙවා සිදුකරන අනුග්‍රාහක දැන්වීම් අද(4) දිනයේදී පවා ෆේස් බුක් මාධ්‍යයෙහි ප්‍රචාරය වී යැයි ද එයට දේශපාලකයන් මෙන්ම ෆේස් බුක් සමාගම ද වගකිව යුතු යැයි ද ගජනායක මහතා පැවැසීය.

මුදල් බලය ඇති ප්‍රබල අපේක්ෂකයන් විශාල පිරිසක් මෙවැනි ප්‍රචාරණ සිදුකරන බවට නිරීක්ෂණය වී ඇතැයි ද ඊට අදාළ සියලු තොරතුරු මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජ මාධ්‍ය ආවේක්ෂණ ඒකකයට ලබාදුන්නේ යැයි ද ගජනායක මහතා සඳහන් කළේය.

ඇතැම් රාජ්‍ය නිලධාරින් පවා එවැනි ප්‍රචාරවලට සම්බන්ධ වී ඇතැයි ද මෙම නීතිවිරෝධී සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රචාර මහමැතිවරණය පැවැත්වෙන හෙට(5) දිනයේදී ද සිදුවුවහොත් එය බරපතල තත්ත්වයක් වනු ඇතැයි ද ගජනායක මහතා කීය.

මෙම තත්ත්වය අඩුම තරමින් පාලනය කරගැනීම සඳහා ඊට අදාළ නිරීක්ෂණ කඩිනමින් මැතිවරණ කොමිසමට වාර්තා කිරීමට මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පියවර ගනිමින් සිටින්නේ යැයි ද ගජනායක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.