වන්දනා බස් රථයක් තේ බීම සඳහා උඩරට ප‍්‍රකට හෝටලයක් ඉදිරිපිට නතර කළ විට නඩයේ වූ දෙදෙනකු එහි ඇතුළු වී බනිස් දෙකක් හා තේ දෙකක් ගෙනෙන ලෙස ඇණවුම් කළේය. එය ලැබිණ. මවක් පියා හා දරුවන් දෙදෙනකු අසල වූ මේසයෙහි කෑම කමින් සිටි අතර දරුවෝ කට්ලට් හා රෝල්ස් කීපයක් ගෙන මදක් කා ”ඌයියා මිරිස්” කියා ඒවා පසෙක තබා තවත් කෑම වර්ග ගැනීමට අත දැමූහ. කෝපයට පත් පියා එම ආහාර සහිත පිඟාන උදුරාගෙන නඩයේ දෙදෙනා සිටි මේසයේ තැබුවේ ආරක්ෂාවටය. පවුලේ අය ඉවත්වූ පසු ආහාර බිල බැලීමට ආ සේවකයා දරුවන් විසින් කෑමට ගෙන තම මේසයේ තැබූ පිඟාන පරික්ෂා කරමින් දරුවන් කෑමට ගෙන තිබූ ආහාරවල බිලද ඔවුන්ගේ බිලට එකතු කළේය. නඩයේ වූ දෙදෙනා කොතෙක් තර්ක කළත් බැරිම තැන ඔවුන් ඒ බිලද ගෙවා දැම්මේ ආත්මගරුත්වය රැක ගැනීමටලූ.