දකුණු පළාතේ ග‍්‍රාමීය ප‍්‍රදේශයක ජීවත් වූ ඔහු ප‍්‍රදේශයේ ප‍්‍රකට ගොවිමහතෙකි. පසුගියදා අස්වනු වැඩි වී වර්ගයක් ගැන ආරංචියක් ලැබ ප‍්‍රදේශයේ ගොවි ජනසේවා මධ්‍යස්ථානයට ගිය ඔහු බිත්තර වී බුසල් දෙකක් රැගෙන ආවේ වැඩි මිලටය. ගෙදරට ආ විගසම ගොවි කන්න රැස්වීමට යාම සඳහා වී ගෝනිය වී ගබඩාවේම දමා ආපසු ගියේ බිරියටවත් මේ ගැන නොකියාය. අගනුවර සිටින ලොකු පුතා මිතුරකුගේ උත්සවයකට සහභාගි වී ආපසු යන ගමන් ගෙට ගොඩවිය. ඒ මොහොතේම ආපසු යන බව කී නිසා හැමදාමත් කරන දේ සිහිවී ඇය පුතාගේ මෝටර් රථයට වී ගෝනියක් දැම්මෙව්වාය. සවස ගෙදර ආ සැමියාට බිරිය මේ තොරතුරු කීවෙන් ඔහු කලබලයේ වී ගබඩාවට ගොස් දී ඇත්තේ බිත්තර වී ගෝනිය බව දැන පුතාට කඩිනමින් දුරකථන ඇමතුමක් ගත්තේය. ”තාත්තේ මම එමින් ගමන්ම ඒක වී මෝලෙන් කොටාගෙන ආවා” ඔහු කීවෙන් පියාට දෙවියන් සිහිවිය.