(නයිනමඩම - චන්දන ප්‍රනාන්දු)
සාදයට ආ ඥාතියකු නිවැසියන්ගෙන් කොටයක් ඉල්ලීම නිසා සිදු වූ අපූරු අකරතැබ්බයක් පිළිබඳව වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය.
වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයේ ඥාතියකුගේ සාදයකට ආ අයකු හොඳින් කා බී සප්පායම් වී එම සාදයෙන් නික්මීමට පෙර සාදය සූදානම් කළ ඥාතියාගෙන් කොටයක් එහෙම තිබුණොත් අරන් තියන්න මම එන්නම් ගෙනියන්න කියා පිටත් වී තිබුණි.  
 
පසුව සාදය නිමා වී එය සූදානම් කළ ඥාතියා තම බිරිඳට ද කොටයක් ඉල්ලූ බව පවසා ගෙදර පිටිපස්සේ කොට කීපයක්ම තියෙනවනේ ඒකෙන් එකක් දෙමු කියා පවසා ඇත.
 
පසුදින කොටය ඉල්ලූ_ ඥාතියාට කතා කර කොට කීපයක්ම තියෙනවා අරන් යන්න එන්න කියා පණිවුඩයක් දීම නිසා කොටයක් ඉල්ලා සිටි ඥාතියා පැමිණ එහෙනම් මස්සිනේ කොටය දීපන් යයි පැවසීමත් සමග නිවසේ සිටි ඥාතියා ඇයි කොටය ගෙනියන්න වාහනයක් ගෙනාවේ නැද්ද අතේ නම් ගෙනියන්න බැරිවෙයි පවසා කොටය තිබූ තැනටම කොටය ඉල්ලූ ඥාතියාව ගෙන ගොස් මේ තියෙන්නේ කොට කැමති එකක් තෝරගෙන ගෙනියන්න යයි පවසා තිබේ.
 
තමන් ඉල්ලුවේ මෙහෙම කොටයක් නොවන බවත්  ඉතුරු වූ මත්පැන් බෝතලයක් බව පවසා තමන් කොට ඉල්ලීමට ගොස් තමන්ටම වුණු ලැජ්ජාව ගැන සිතා ආයෙත් කාගෙන්වත් කොට නම් ඉල්ලන්නේ නැතැයි කියා ගෙදර ගියාලු.