තරගම මයිලගම ප‍්‍රදේශයේ කාන්තාවක් සිය මහන මැෂිම සමග රුපියල් 2500ක් සොරකුට ලබා දුන් අපූරු පුවතකි මේ.
දිනය පසුගිය 17 වැනි දිනයි. මෙම නිවසේ රෙදි මහන මැෂිමක් ද ඇති අතර, එය මාස කීපයක පටන් කැඞී යෑම නිසා කිසිදු වැඩක් නොකර ඇත. මෙම නිවසේ 17 වැනි දින සිට පදිංචි වී සිට ඇත්තේ ගෙදර කාන්තාව පමණි.
උදෑසන තරුණයකු නිවසේ කාන්තාව අසලට පැමිණ ”නෝනා පරණ රූපවාහිනී, අයිස් පෙට්ටි, අයන් ගෙදරදී හදා දෙනවා. තියෙනවා නම් හදලා දෙන්න පුළුවන්” යැයි කියා ඇත.
සිය කැඩුණු මහන මැෂිම පිළිබඳව සිහියට පැමිණි කාන්තාව ”මල්ලි මට අම්මා දෑවැද්දට දුන්නු මහන මැෂිම කැඩිලා, පුළුවන්නම් හදලා දෙන්න” යැයි පැවසීය. ”ගන්න නෝනා දැන්ම හදලා දෙන්නම්” යැයි පැවසූ  තරුණයා කාන්තාව සමග ගේ ඇතුළට ගොස් කැඩුණු මහන මැෂිම පෙන්වීය. එය පරික්ෂා කළ තරුණයා පැවසුවේ, ”නෝනා මේකෙ වීල් බැලන්ස් එක ගිහින්. අලූතින් දමන්න  ඕනෑ” කියාය.
කාන්තාව ”මල්ලි කීයක් විතර යයි දැ” යි තරුණයාගෙන් විමසීය. ”නෝනා කතරගම කඬේ කෑලි තියෙනවා. රුපියල් 3000ක් යනවා. දැන්ම හදලා ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්, මැෂින් එක ගලවා ගෙන  ගෙනියන්න වෙනවා” යැයි තරුණයා පැවසීය. කාන්තාව ”අනේ මල්ලි මම ළඟ රුපියල් 2500ක් තියෙනවා. මැෂිම ගලවා ගෙන යන්න ඉතිරි 500 මම හදාගෙන ආපුවම දෙන්නම්” යැයි පැවසීමත් සමග තරුණයා මැෂිම ගලවා ගෙන ගිය අතර, කාන්තාව ලබාදුන් රුපියල් 2500 ද රැගෙන තරුණයාගේ දුරකතන අංකයක් ද ලබාදී ඇත.
මැෂිම ගලවා ගත් තරුණයාත් මැෂිමත් අද වන තුරුත් පැමිණියේ නැති අතර, ලබාදුන් දුරකතන අංකයට කෝල් සිය ගණනාවක් දුන් නමුත් අදටත් එය අක‍්‍රීය වී ඇත. ගෙදර තිබුණු රුපියල් 2500ත් අම්මා දුන් මහන මැෂිමත් නොමැතිව කාන්තාව අදටත් හූල්ලා හූල්ලා සිටී.