(තිහගොඩ - උපසේන ලියනගම)
හම්බන්තොට සිට ගාල්ල දක්වා දිවෙන බස් රථයකි. දින ගණනාවක රජයේ නිවාඩුවෙන් පසු ආ කාර්යාල දිනයක් වූ නිසා බස් රථයේ මගීන් අතුරු සිදුරු නැතිව පිරී පැවතුණි.


තංගල්ල බස් නැවතුමෙන් මගියකු බසයට ගොඩ නැගුණේ ගමන් බෑග් කීපයක් සමඟ කිරි හට්ටියක්ද රැගෙනය. ඔහු බසයේ වූ බඩු රාක්කවල තිබූ බෑග් පාර්සල් අතර තම බෑග් කීපයකද ඔබා අනතුරුව එහි උඩින් කිරි හට්ටියද තැබුවේය.


එහෙත් වැඩි වේලාවක් කිරිහට්ටිය එලෙස තිබුණේ නැත. මාර්ගයේ වංගුවකදී කිරි හට්ටිය ලිස්සා ගොස් ආසන ඇන්දක වැදී පෙරළී ගියේ අසල වාඩිවී සිටි මගීන්ගේ හිස් සහ ඇඳුම් කිරිවලින් නාවමිනි. මේ කලබලය ඔස්සේ කිරිහට්ටි හිමියා සෙනඟ අතරින් රිංගා ඉදිරියට ගිය අතර කිරිවලින් නෑවුණු පිරිස කෝපයෙන් හැසිරෙද්දී තවත් මගීන් පිරිසක් සිනාසුනේ අහක බලාගෙනලූ.