(ගලගෙදර ජී.ජී.එම්. රත්නායක)
ජාතිවාදය අවුස්සා විශාල විනාශයක් වීමට ගිය සිද්ධියක් සී.සී.ටී.වී කැමරා දර්ශන තුළින් වළක්වා ගැනීමට හැකිවී ඇතැයි හතරලියද්ද පොලිසිය කියයි. 


සිද්ධිය මෙසේයි.


මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කලබල නිසා ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබූ දිනයේ රාත්‍රී හතරලියද්ද නගරයේ ව්‍යාපාරිකයකු සතු වෙළෙඳසල ඉදිරිපිට ගොම පාර්සලයක් තබා තිබුණි. පසුදින උදෑසන වෙළෙඳසල විවෘත කිරීම සඳහා පැමිණි හිමිකරු මෙය දුටු ගමන් හතරලියද්ද පොලිසියට දුවගොස් මේ පිළිබඳව දැනුම් දී ඇත.


කලබල සමය නිසා වහාම ක්‍රියාත්මක වූ ස්ථානාධිපති දේශබන්දු සේනාරත්න මහතා ස්ථාන පරීක්‍ෂණයක් කිරීම සඳහා නිලධාරීන් පිරිසක් යැවීය. මෙම කඩාකප්පල් ක්‍රියාව කර ඇති පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඔවුහු වෙළෙඳසලෙහි සවිකර තිබූ සී.සී.ටී.වී. කැමරා පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කළහ.


 එහිදී බල්ලෙක් ගොම පාර්සලය ඩැහැගෙන මහා මාර්ගය දිගේ වෙළෙඳසලට එන අයුරුත් එහි ප්‍රධාන දොරටුව අසල දමා බලු රංචුවක් වටවී විසුරුවා දමන අයුරුත් තිරය මත දිස්වූ රූපමය දර්ශනයන්ගෙන් හෙළිවී ඇත. ජාතිවාදය ඇවිස්සීමට තරම් දක්‍ෂ බල්ලන් නගරයේ සැරිසරන බව මෙය ඇසින් දුටුවෝ පැවැසූහ.