ඉර බහින පැත්තේ පාසලක පළමු වසරට සිසුන් ඇතුළත්කර ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ මණ්ඩලයට ඇතුළත්ව සිටි ගුරුවරයකු සම්මුඛ පරීක්‍ෂණයට පැමිණි මවුපියන් විස්මයට පත්කරන උපදෙසක් දුන් බව වාර්තාවේ. මෙහිදී අදාළ ගුරුවරයා බොහෝ දෙනෙකුට පවසා ඇත්තේ තම පාසලට සුදුසුකම් ලැබීමට නම් පාසල ආසන්න ස්ථානයකට ලියාපදිංචි විය යුතු බවයි. ”කෙල්ලයි, කොල්ලයි යාළුවුණ දවසෙමනේ ළඟ තැනකට ලියාපදිංචි වෙන්න  ඕනේ. ඔයාලා ඒක කරලා නෑ. ඉතින් කොහොමද අපේ පාසලට තේරෙන්නේ” යැයි මෙම ගුරුවරයා ඔහු දැන හඳුනන යුවළකට පවසා ඇති බවත් වාර්තාවේ. ”අපට කිව්වා නම් අපි ඒවා කරන විදිය කියලා දෙනවානේ.  ඕනෑ දේ කරගන්නේ නැතිව මොකටද සම්මුඛ පරීක්‍ෂණයට ආවේ” යැයි ගුරුවරයා ඇතැමුන්ට පවසා ඇති බවද දැනගන්නට තිබේ. මේ ගුරුවරයා ඇතැම් මවුපියන්ගේ ලිපිගොනු අසත්‍ය යැයි පවසා හුළෙඟ් පාකර අරිනවාලූ. එවිට ඇතැම් මවුවරුන් කඳුළු සලනවාලූ. ලොකු තැන්වලටත් පැමිණිලි කරලාලූ.