අධික වේගයෙන් වාහනය පදවමින් සිටියදී පොලීසියට කොටුවූ ව්‍යාපාරිකයකු තම නමේ මුල අකුරු දෙකේ අනුහසින් දඩයකින් ගැලවී යහතින් ගිය පුවතක් 6දා වාර්තා වූයේ අනුරාධපුර පොලිස් බල ප‍්‍රදේශයෙනි.
 ඔහු  දඹුල්ල ප‍්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙකි.  පෞද්ගලික  වැඩකට අනුරාධපුරයට ගොස් තම වාහනයෙන් අධික වේගයෙන් දඹුල්ල දෙසට එද්දී අනුරාධපුරයත් මරදන්කඩවලත් අතරදී රිය නතර කිරීමට අණ ලැබුණේ මාර්ගයේ රාජකාරියේ සිටි රථවාහන පොලිස්  නිලධාරින්ගෙනි.
වේග මාපකයේ වේගය සටහන් වී ඇත්තේ 112කි. එය පෙන්වූ පොලිස් නිලධාරීන් ව්‍යාපාරිකයා  පැමිණි සැප වාහනයට එබී ”ඔබතුමාගේ වේගය වැඩියි. පේනවා නේද” යැයි පවසා ඔබ කවුදැයි ඊළඟට විමසා ඇත.
මද සිනාවක් පෑ ව්‍යාපාරිකයා ”මම එස්.පී. දයානන්ද”යැයි ක්‍ෂණයකින් පැවසීය. එකවරම සීරුවෙන් සිටි පොලිස් නිලධාරියා ”සොරි සර්... මම ළඟදී මාරුවීම් ලබලා ආවේ”යැයි  පවසමින් ව්‍යාපාරිකයාට යන්නට ඉඩහැරියේ ගරු සරු සහිතවය.
ව්‍යාපාරිකයාගේ නම මුලකරුත් සමග එස්.පී. දයානන්දයි.