විදුහල් බිත්තියේ අසැබි වචන ලියූ අයකු සොයා ගුරුවරයෙකු අපූරු උපායක් යෙදීය.


විද්‍යාලයේ විනය භාර ගුරු මණ්ඩලය දිනපතා ක්‍රියාත්මකව සිසුන්ගේ විනය ගැන සැලකිලිමත් වෙමින්  සාර්ථක වෙනසක් සිදුකරද්දී ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩ භාර ගුරුමහත්වරු එම කටයුත්තට නායකත්ත්වය ලබා දෙමින් සිටියහ.


ඒ අනුව  තුනටියෙන් පහළට එල්ලා වැටෙන කලිසම් හැඳ සිටි ඇතැම් සිසුන්ගේ කලිසම් වාටි ලෙහාදමා යථාතත්ත්වයට පත් කළ අතර සිසුවියන්ගේ කොට ගවුම් ආදියේ වාටි ලෙහා දණහිස වැසෙන සේ සැකසීම ගුරුවරියන් විසින් සිදු කරනු ලැබීය.


කුඹුරුයායේ නියර මෙන් මැදින් ඉතිරි කර කොණ්ඩය කපා තිබූ උසස් පෙළ පන්ති නියෝජනය කරන සිසුන්ට මෙම නීතිය එකසේ බලගැන්වීම සිදුවීම නිසා සතියක් ඇතුළත විනයක් ඇති කිරීම පහසු විය.


මෙසේ දිනයක් දෙකක් යද්දී දිනක් උදෑසන විද්‍යාලයේ බිත්තියක සිසුවකු තවත් සිසුවියකගේ නමට සම්බන්ධ කළ පරුෂවචන සමූහයක් දක්නට ලැබිණි.
ශිෂ්‍යනායකයින් දුටු සැණින් ඒවා මකා දැම්මේය. නමුත් මේවා ලියූ කෙනා සොයා දඬුවම් ලබා දිය යුතුය. ඒ සඳහා සාහිත්‍ය ගුරුවරයා උපායක් ක්‍රියාත්මක කළේය.


එදින සාහිත්‍ය ගුරුවරයා සැක කටයුතු සෑම පන්තියකටම ගියේය.


ගොස් මෙවැනි  කවියක් සිසුන් ඉදිරියේ හඬ නගා කීවේය.


පව් කම් කළොත් කළ කම් පළදේ
හුරතල්  කටින් නරකක් නොකියනු
වේගය කැරකෙන   මද නල  සිඹ සිඹ
පළමුව ඉවසමු නොහැකි නමුත්.... 


අනතුරුව එය ඔවුන්ට ලියා ගන්නා ලෙසත්  කීවේය.


ලියූ සියලු කවි ඔහු විසින්ම පරීක්ෂා කොට රතුපෑනෙන් හරිය බැගින් දැම්මේය.  එක් කවියකට නිල් පෑනෙන් හරියක් දමා  ඒ සිසුවාද කාර්යාලයට කැටුව ගියේය.


විදුහල්පතිතුමා.... මෙන්න උදේ අර හපන්කම කරපු හාදයා මෙයාගෙන් නිදහසට කරුණු විමසලා කැමැති දෙයක් කරන්න.


සාහිත්‍ය ගුරුවරයා සැඟවුණු අකුරු වැලකින් කවියක් නිමවා පරුෂ වචන ලියූ  සිසුවාගේ  අත් අකුරු පරීක්ෂා කර තිබූ බව ගුරු මණ්ඩලයේ ද වටහාගෙන තිබුණේ කිහිප දෙනකු පමණි.

(වලල්ලාවිට විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර)