අව්වේ යමින් සිටි තරුණියන් දෙදෙනකුට විහිළුවක් කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට කුඩයක් ලබාදීමට සිදුවූ පදික වෙළෙන්දකු පිළිබඳ පුවතක් මාතර නගරයෙන් වාර්තා වේ.

මැදි වයයේ පසුවන ඔහු තරමක් විනෝදයට බර පුද්ගලයෙකි. පදික වේදිකාවේ ඇඳුම් වෙළෙඳාම් කරමින් සිටින විට ඒ ඉදිරිපිටින් ගිය තරුණියන් දෙදෙනකු දෙස ඔහුගේ අවධානය යොමු විය.

”හා නංගිලා අව්වේ යන්නේ ඇයි” දැයි ඔහු විහිළුවට කීවේය. ඒ අසලම සිවිල් ඇඳුමින් සැරසී සිටියේ උසස් පොලිස් නිලධාරියෙකි.

ඔහු වහා තරුණියන් දෙදෙනා නවතා ගත්තේය. ”හා තමුසෙට මේ දෙන්නා අව්වේ යනවා දුකයිනේ. එහෙනම් කුඩයක් අරන් දෙනවා”යයි පොලිස් පෙනුම ඇති පුද්ගලයෙක් කීය.

එවිට තමා අසල සිටියේ උසස් පොලිස් නිලධාරියකු බව පදික වෙළෙන්දා හඳුනා ගත්තේය.

පොලිස් නිලධාරියාට බියවූ ඔහු වහාම අසල පිහිටි වෙළෙඳසලකට ගොස් රුපියල් 400 ක් ගෙවා අලූතින් කුඩයක් ගෙනවිත් තරුණියන් දෙදෙනාට දුන්නේය.
ඔවුන් දෙදෙනාද පොලිස් නිලධාරියාට ස්තූති කරමින් කුඩයද ඉහලාගෙන සිනාසෙමින් පිටත්ව ගියහ. එතැන් සිට නැවත කවදාවත් කිසිවෙකුටත් විහිළුවක් නොකරන බව පදික වෙළෙන්දා අවට සිටි අයට කීවාලූ.