ප්‍රංශ රජයට එරෙහි විරෝධතාවල නිරතවන්නන්ට දඩුවම් කිරීමට අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කරන  බව ප්‍රංශ අගමැති එඩොවඩ් ෆිලිප් මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටියේය.
 
මේ සම්බන්ධ නව නීති කෙටුම්පත් කර විරෝධතා තහනම් කිරීමට ප්‍රංශ රජයට අවශ්‍ය වී ඇත. ඒ අනුව  ආණ්ඩු විරෝධතාවලින් සති 7කට පසුව ඔහු මෙම තීරණය ගෙන ඇත.
 
පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී ඉන්ධන බද්දට එරෙහිවව ආරම්භ වූ විරෝධතා වලින් පුද්ගලයන් හය දෙනෙකු මිය ගොස් 1400 කට අධික පිරිසක් තුවාල ලැබූහ.
 
(63226)