බටහිර ඉරානයට බලපෑ භූමි කම්පාවකින් පුද්ගලයන් 75 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබෙන බව වාර්තා වෙයි. රික්ට (ර්) පරිමාණ 5.9 ක ප්‍රබලත්වයකින් යුතුව මෙම භූ කම්පනය හටගෙන ඇත.

ඉරානයේ රතු කුරුස කණ්ඩායම් භූ කම්පනය සිදුවී ඇති ස්ථානයට යවා තිබේ. භූකම්පනය සිදුවූ ගිලන්හර්බ් නගරයේ පාසල් සහ උසස් පාසල් වසා දමා ඇති බව මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි.

ප්‍රදේශයේ නේවාසික ගොඩනැගිලි, ගව ගොවිපළවල් භූ කම්පනයෙන් හානියට පත්වී ඇති බවත් ගල් පෙරලීමෙන් මාර්ග අවහිර වී තිබේ.

(28535)