ලොව විශාලතම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලිය ලෙස සැලකෙන ඉන්දීය මහ මැතිවරණයේ ඡන්දය ගණන් කිරීම් අද (23) උදෑසන 8 ආරම්භ විය. 

අප්‍රේල් 11 වැනිදා සිට මැයි 19 දක්වා සති හයක් මුළුල්ලේ ඉන්දීය මහ මැතිවරණය පැවැත්විණි. 

ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේ පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලය වන ලෝක් සභාවේ ආසන 542කට සභිකයන් තෝරා ගැනීම වෙනුවෙන් මහ මැතිවරණය පැවැත්විණි. 

ලෝක් සභාවේ බහුතර බලය දිනාගැනීමට නම් ආසන 272කට වඩා ජයග්‍රහණය කළ යුතුය.  ලෝක් සභාවේ ආසන 542 සඳහා අපේක්ෂකයෝ 8,000ක් ඉදිරිපත්ව සිටියහ.

ඔවුන්ගේ තීන්දුව අද දහවල් වනවිට ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇත.


ද හින්දු ඇසුරිනි 
 055