(දයාසීලි ලියනගේ)   

රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ලබා සිටින ලක්ෂ හයකට ආසන්න පිරිසකගේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කෙරෙන ආකාරය පිළිබඳව සියලු විශ්‍රාමිකයන්ට ලිඛිතව දැනුම් දෙන ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන ඇමැති රංජිත් මද්දුමබණ්‍ඩාර මහතා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී ඇත.   

විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාව ඉවත්වෙන ආකාරය පිළිබඳව විශ්‍රාමිකයන් දැනුවත් වී නොසිටින නිසා ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳව ලිඛිතව දැනුම් දෙන ලෙස ඇමැතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.   
විශ්‍රාමිකයන්ගේ වෘත්තීය සමිති ගණනාවක් සමග පසුගියදා පැවැති සාකච්ඡාවක දී ඇමැතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී තිබුණි.   


පසුගිය 1 වැනිදා සිට විශ්‍රාමිකයන්ගේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට බලාපොරොත්තුව සිටියත් එය ඉටු නොවීම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා වී ඇති අතර, ලබන මාසය වනවිට වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන ලෙසට ඇමැතිවරයා නියම කර ඇත.