රටක හැටි 

පිපීගෙන එන පක්ෂයක නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයෙක් තම ප්‍රදේශයට අයත් තම පක්ෂයෙන්ම ඡන්දය ඉල්ලන නවකයකු සමග දැනටම යුද්ධය ප්‍රකාශ කර ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. යුද්ධය කොතරම් උග්‍රවී ද යත් ප්‍රශ්නය නීතිය රකින තැන්වලටත් ගිහින් බව දැනගන්නට ඇත. ගජ පොහොසතකු වන නවක දේශපාලකයා අත දිගහැර වියදම් කර තමාගේ ප්‍රචාරක කටයුතු කරන බව ද වාර්තා වේ. නියෝජ්‍ය ඇමැති තැනටකේන්ති ගොස් ඇත්තේ මේ නිසාය.  දෙදෙනා අතර නිතර වාග් ප්‍රහාර එල්ල ​ෙවනවා පමණක් නොව දෙදෙනාගේම ගෝලබාලයන් අතපය ඔසවා ගෙන ප්‍රශ්න බේරාගන්න බව ද කියති.