ඩබ්ලිව්.ඒ. අසේල

පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය පිටුපස හේවාහැට මධ්‍ය විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගනය මායිමේ ඇතිවූ ගින්නකින් ඒ ආසන්නයේ තිබූ අධි බලැති විදුලි කණුවක් මහලේකම් කාර්යාලයේ වහලය මතට  කඩා වැටීමෙන් අලාභ හානි සිදුවී ඇත.

ගින්නට අසුවූ විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් ලී කණුවක් මත සවිකර තිබූ වෝල්ට් 33,000 විදුලි කණුව මෙසේ වහලයට කඩා වැටී ඇත.

ගින්නෙන් හා විදුලි කණුව වැටීමෙන් කිසිවෙකුටත් අනතුරක් සිදු වී නැති අතර අද (20) රජයේ නිවාඩු දිනයක් වූ බැවින් කාර්යාලය තුළ හෝ පාසල් ක්‍රීඩාංගණය තුළ කිසිවෙකුත් සිට නොමැත.

ප්‍රදේශයේ විදුලිය විසන්ධි වී ඇති අතර විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයින් අලුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භ කර  ඇත.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති අතර අවට පුද්ගලයින් තලාතුඔය පොලිසිය මුදුනකඩේ නාවික හමුදා කඳවුරේ නිලධාරීන් පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය සභාව හා ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරීන් හා එක්ව ගින්න නිවීමේ කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.