(පාලිත ආරියවංශ)

මහමැතිවණය අවසන් වූ වහාම පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන බවත් එය පැරණි ක්‍රමයට පැවත්වීමට තීරණය කර ඇති බවත් අධිකරණ හා පුනරුත්තාපන නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  බදුල්ල ඌව පළාත් සභා පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැති උත්සවයකදී අද (23) පැවසීය.

කැබිනට් මණ්ඩලය මේ පිළිබඳව දැනටමත් සාකච්ඡා කර ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීති රීති අධිකරණ ඇමතිවරයා වශයෙන් තමා සකස් කරගෙන යන බවත් එහිදී සඳහන් කළේය.

විසුරුවා හරින ලද පළාත් සභා අයාලේ යන තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බව කී ඇමැතිවරයා පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වා පළාත් සභා සක්‍රීය කර ජනතා නියෝජිතයන් පත්කර ඉදිරියට ගෙන යන බවද පැවසීය.