(සමන් පාලිත නානායක්කාර)

හෙට  (2) සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ආරම්භ වන බැවින් අද(01) බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අවහිර වී තිබෙන මාර්ග සියල්ල පිළිසකර කිරීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව බදුල්ල  ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඊ. එම්. එල්.  උදයකුමාර මහතා පැවසීය.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්  දමයන්ති පරණගම මහත්මියගේ උපදෙස් ඇතිව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, යුද හමුදාව,  පොලිසිය සහ  පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධ කරගනිමින් මෙම කඩිනම් වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඔහු කීය.

බදුල්ල - පස්සර  මාර්ගය, හල්දුම්මුල්ල - කිරවනාගම මාර්ගය,  බණ්ඩාරවල උඩපාර මාර්ගය යන මාර්ගවල ගමනාගමනයට ධාරානිපාත වර්ෂාවෙන්, පස් කඳු කඩාවැටීමෙන් බාධා එල්ල වී තිබිණි.

නායයාමේ අවදානම් කලාපවල සිට විභාග මධ්‍යස්ථාන කරා පැමිණෙන විභාග අපේක්ෂකයින්ට කල්වේලා ඇතිව විභාග මධ්‍යස්ථානය කරා පැමිණෙන ලෙස බදුල්ල ආපදා  කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුම්දෙයි.