( රංජන් කස්තුරි)

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළ හැකි හොදම අපේක්ෂකයා  අපට ඉන්නවා.මම කැට තියලා කියන්නේ මේ පාරත් අපි දිනනවා ‘ යැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් අධ්‍යාපන ඇමැති  අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වී ඉතා ඉක්මනින්ම ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ඉදිරිපත් කරන බවද මහ ලේකම්වරයා පැවසීය.