(නවරත්න සමරතුංග)
 
වසර 26කට පෙර හිඟුරාණ සීනි කර්මාන්තය පෞද්ගලීකරණය කිරීමේදී එවකට සිටි ස්ථිර සේවකයින්ට සේවා කාලය අනුව 10% කොටස් මුදල් ලබාදෙන බවට හිමිකම්පත් ලබාදී ඇති නමුත් එම මුදල් මේ දක්වා ලබාදී නැති බව හිමිකම්ලාභී සේවකයෝ පවසති.

සේවකයින් 1373 දෙනෙකු සඳහා මෙම හිමිකම්පත් ලබාදී ඇති අතර ඒ සම්බන්ධව බැංකු සභාපතිවරුන් සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය ඇතුළු තවත් අමාත්‍යාංශ කීපයක් එකතුවී ගන්නා ලද තීරණ නොසලකා හරිමින් එම කොටස් අයිතිය අහිමි කිරීමට රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාකර ඇති බව ශ්‍රීලංකා සීනි කර්මාන්ත සේවක සංගමයේ එවකට සිටි සාමාජිකයෝ පවසති.

තත්වය මෙසේහෙයින් මෙම සේවකයින්ගේ කොටස් අයිතිය උදුරාගෙන ඇති බවත් මෙම ගැටළුව විසඳාදීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමු කරන ලෙසද සේවකයෝ ඉල්ලා සිටිති. 

1993 වසරේ ජනවාරි 22 දින සිට  හිඟුරාණ සීනි කර්මාන්තය ආරුමුගම් සමාගමට පවරාදී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සභාපතිවරයාගේ සභාපතීත්වයෙන්, මහජන බැංකුවේ සභාපතිවරයා ඇතුළු මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සහ අධ්‍යක්ෂ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වාණිජ කරන අංශය සහ මහාභාණ්ඩාගාරයේ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් මගින් හිඟුරාණ සීනි කර්මාන්තයේ එවකට සේවය කළ මෙම ස්ථිර සේවයන් සියලුදෙනාට 10% කොටස් මුදල් වෙන්කර ඇත.

සේවකයාට ලබාදී ඇති කොටස් හිමි සහතික පත්‍රය පමණක් සේවකයෝ ළඟ තබාගෙන සිටිති. එමෙන්ම  එම සේවකයින්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු ජීවතුන් අතර නැති අතර තවත් පිරිසක් රෝගීව පසුවෙති.

වසර විසිහයක් තිස්සේ මේ පිළිබදව හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරියට, වගකියයුත්තන්ට ඉල්ලීම් කළත් මෙතෙක් කල් විසඳුමක් ලැබී නැතිබවද, නව රජය යටතේ හෝ මෙම කොටස් මුදල් ලබාදෙන ලෙසද ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.