(අමදෝරු අමරජිව)

බලපත්‍රයකින් ලබාදී ඇති වපසරියට පරිබාහිරව  හැඹිල් දැල් යොදාගෙන මසුන් ඇල්ලීමේ නිරත වූ ධීවරයන් 40 දෙනෙකු යාත්‍රා පහක් සමඟ අද (07)  අත්අඩංගුවට ගත් බව නාවික හමුදා වෙරලාරක්ෂක බලකාය පැවැසීය.

අත්අඩංගුවට ගත් ධීවරයන් පිරිස සමඟ බෝට්ටු,  දැල් , එන්ජින්  වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා  ත්‍රිකුණාමලය ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදුන් බව එම බලකාය සඳහන් කළේය.

මෙම ධීවර පිරිස ත්‍රිකුණාමලය පිටත වරාය මුහුදේ මසුන් අල්ලමින් සිටියදී අත්අඩංගුවට පත් වී ඇති අතර මෙම පිරිස කින්නියා සහ සාම්පල්තිව් යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් වන අතර මොවුන් එම ප්‍රදේශවලින් මසුන්  ඇල්ලීම සඳහා මුහුදු ගොස් තිබේ.