(එච්.එම්. හේවා)

හැටන් විදුහලක අධ්‍යාපනය හදාරණ තවත් සිසුන් හතර දෙනකු හා ගුරුවරියක් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් ලෙස හදුනාගෙන ඇති බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක ආර්. ආර්. එස්. මැදවෙල මහතා කීවේය.

පසු ගිය දිනක මෙම විදුහලේ 10 සී ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවකු කොවිඩ් ආසාදිතයකු ලෙසට හදුනා ගැනිමෙන් පසු එම ආසාදිතයාගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස හදුනා ගත් සිසුන් 42 හා ගුරුවරියන් හතර  දෙනකු ස්වයං නිරෝධානයන්ට ලක් කර එම අය පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බවද මැදවෙල මහතා සඳහන් කළේය.

එසේ ගන්නා ලද පි. සි. ආර්. වාර්තා  20වන දින වන ලැබිමෙන් පසු එම වාර්තා මත මෙම සිසදුන් හතර දෙනා හා ගුරු මහත්මියක්ද කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙසට හදුනා ගෙන ඇති බවත් එම ආසාදිතයන් කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරිමට පියවර ගන්නා බවත් ආර්. ආර්. එස්. මැදවෙල මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.