( මොහොමඩ්  ආසික්)

හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ 2021 වසර සඳහා වන අයවැට කෙටුම්පත අද (20) පැවැති එහි මාසික මහ සභාවේදී සභාපති ආනන්ද ජයවිලාල් මහතා විසින් සභා ගත කිරීමේදී සභාවේ දැඩි උණුසුම්කාරි  තත්වයක් හට ගත්තේය.
 
මෙහිදී  මුලින්ම අදහස් දැක්වූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී අසංක කරුණාරත්න මහතා සඳහන් කළේ මෙම අයවැය කෙටුම්පත අද දින සභාවට ඉදිරිපත් කරන බව තමන්  දැන නොසිටි බවත් මෙම කෙටුම්පත සකස් කිරීමේදි මන්ත්‍රිවරුන් දැනුවත් කර නොමැති බවත්ය.
 
 කෙසේ නමුත් සභාපති ආනන්ද ජයවිලාල් මහතා මෙහිදී සඳහන් කළේ මෙම  අයවැය කෙටුම්පත සකස් කිරිම සඳහා සමගි ජනබලවේගය එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෙන්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයද නියෝජනය වන අයුරින්  මන්ත්‍රීවරුන් පත් කළ බවත්  එම මන්ත්‍රීවරුන් මෙම කෙටුම්පත සකස් කිරීම සඳහා සහභාගී වූ බවත්ය.

කෙසේ නමුත් මෙම කෙටුම්පත අද දිනයේ සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නේ සම්මත කර ගැනීමට නොව මන්ත්‍රිවරුන්ට අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා බවත් යම් සංශෝධනයන් තිබේ නම් ඉදිරිපත් කළ හැක බවත් ඉදිරි දිනකදී  විශේෂ මහ සභාවත් පවත්වා අයවැය සම්මත කර ගැනීමට පියවර ගන්නා බවත් සභාපති ආනන්ද ජයවිලාල් මහතා තව දුරටත් මෙහිදී කීය.
 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී තිලක් රණසිංහ මහතා මෙහිදී සභාපතිවරයා සමඟ දැඩි වාග්  හුවමාරුවකට එක් වෙමින් සඳහන් කළේ මෙම අයවැය කෙටුම්පත සකස් කර සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇති ක්‍රමවේදය සුදුසු නොවන බවයි.
 
 සභාවේ අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරුන්ද මෙම වචන හුමවාරුවට එක් වූ අතර  පැය භාගයක් පමණ සභාව තුල එකම ඝෝෂාකාරි ස්වරූපයක් දක්නට ලැබිණ. කෙසේ නමුත් මෙම කෙටුම්පත සභාවේ විවාදයට වෙනත් දිනයක ඉදිරිපත් කරන බවට සභාපතිවරයා දැනුම් දිමත් සමඟ මෙම උණුසුම් තත්වය පාලනය  විය.