(නිමල් ජයරත්න)

දිඹුලාගල හරහා ඊයේ (08) රාත්‍රියේදී වර්ෂාවත් සමග හමාගිය හමාගිය සුළඟකින් නිවාස 8කට පමණ හානිවී විදුලි රැහැනිවලට ගස්කඩාවැටීමෙන් ප්‍රදේශයට විදුලියද විසන්ධි වී ඇති බව පොළොන්නරුව ආපදා කළමනාකරණ කාර්යාලය කියයි.

තද සුළත් සමග විශාල දැන්වීම් පුවරුවක්ද කඩාවැටී ඇති අතර, ගස් කඩා වැටීම නිසා විදුලි රැහැන් වලටද හානි සිදුව ඇත.

මේ පිළිබඳව දිඹුලාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා දැනුවත් කර ආපදාවන්ට ලක්වූ අයට සහන සලසන බවද ආපදා කළමනාකරණ අංශයේ පොළොන්නරුව සහකාර අධ්‍යක්ෂ උපුල් නානායක්කාර මහතා කීය.