(සුමතිපාල දීයගහගේ) 

වී අලෙවි මණ්ඩලය ප්‍රථම වරට මෙවර යල කන්නයේ සිට  ගාල්ල දිසාවේ ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගැනීමට කටයුතු යොදන බව වී අලෙවි මණ්ඩලයේ දකුණු පළාත් කලාප කළමනාකරු සුරංග සේනානායක මහතා පවසයි.
 
ගාල්ල දිසාවෙන් මිලදී ගන්නා වී ගබඩා කිරීම සදහා  ආහාර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ගාල්ල බූස්සේ පිහිටි ආහාර ගබඩා ගොඩනැගිල්ලක් ලබා දෙන ලෙස වී අලෙවි මණ්ඩලය ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරන මහතාගෙන් ඉල්ලා ඇතැයිද  සුරංග සේනානායක මහතා පවසයි. 
 
එම ගොඩනැගිල්ල ලැබුණ වහාම ගාල්ල දිසාවේ ගොවින්ගෙන් වී මිලදි ගැනිමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට වී අලෙවි මණ්ඩලය සැලසුම් කර තිබේ.මේ පිළිබද වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ සුරංග සේනානායක මහතා මෙසේදී  කිය. 

''ගාල්ල දිසාවේ ගොවින්ගෙන්  වී  අලෙවි මණ්ඩලය වී මිලදී ගැනිමට යන්නේ ප්‍රථම වරටයි. මේ සදහා වී අලෙවි මණ්ඩලය ක්‍රමවේද තුනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ අනුව වී අලෙවි මණ්ඩලය ඝෘජුවම ගොවින්ගෙන් වී මිලදීගැනීම එක ක්‍රමවේදයක්, එහිදී වී කිලෝ ග්‍රෑම් එකකට ගොවීන්ට රුපියල් 50 බැගින් ගෙවනවා.

දෙවන ක්‍රමය තමයි නියොජිතයින්ගේ මාර්ගයෙන් වී මිලදී ගැනිම. ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ සදහා නියෝජිතයින් පත් කරනවා. වී අලෙවි මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ඔවුන් ගොවින්ගෙන් වී ලබා  ගෙන එම වී තොග බූස්ස මධ්‍යස්ථානයට ගෙනවිත් භාර දෙනවා. එසේ බූස්ස ගබඩාවට වී භාර දෙන නියෝජිතයින්ට එක් වී කිලෝ එකකට රුපියල් එකයි ශත පනහ බැගින් ගෙවනවා.ගොවින්ගෙන් වී මිලදී ගැනිමට මුදල් වැය කරන්නේ වී අලෙවි මණ්ඩලයයි මීට අමතරව තුන්වන ක්‍රමය ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ තෙත වී මිලදී ගැනිමේ ක්‍රමයයි. වී අලෙවි මණ්ඩලය තෙත වී සදහා කිලෝ එකකට රුපියල් 44 බැගින් ගෙවා මිලදී ගෙන වී  වියළීමට පහසුකම් ඇති පුද්ගලයින්ට (වී මෝල් හිමියන් වැනි)  භාර දෙනවා. ඔවුන් තෙත වී වියලා වී අලෙවි මණ්ඩලයට භාර දිය යුතුයි. තෙත වී වියලීම වෙනුවෙන් එක් කිලෝ එකකට රුපියල් හතරක් වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් වී වියලන පුද්ගලයින් ගෙවනවා. එහිදී වී කිලෝ එකක් රුපියල් 44 බැගින් ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගන්නවා'' යයිද   සුරංග සේනානායක මහතා පැවසීය.