ශාන්ත ප්‍රදීප් කුමාර කුලරත්න
 
 ‘එතෙර අපි සංවිධානය’ විසින් අද (9) උද්ඝෝෂණයක් බත්තරමුල්ල විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය ඉදිරිපිට දී පැවැත්විණි.
විදේශගත වන ශ්‍රමිකයින්ගෙන් රක්ෂණයකට බව පවසා එරටදී ලබාගන්නා මුදල් මෙරටට පැමිණිමේ දී රජය මැදිහත්ව එය ලබා දීමට පියවර නොගැනීමට එරෙහිව ඔවුහු මෙම උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කෙරිණි.

වසර ගණනාවක සිට එම මුදල් නොලද ශ්‍රමිකයන්ගේ පවුල්වල ඥාතීන් සහභාගී වී සිටියහ.

ලෝකයේ විවිධ රටවලට රැකියා සඳහා ගොස් එහිදී මෙසේ අයකළ මුදල් නැවත නොලැබී අවධාරණයට ලක්වුවන් ලක්ෂ 7 කට ආසන්න පිරිසක් මෙරට වෙසෙන බව උද්ඝෝෂකයෝ පවසති. 

 

ඡායාරූප - චතුර එස් කොඩිකාර