(ඩී.ජී.සුගතපාල)

ඉමදුව කෝඹල තේ වත්තකදී  විදුලි සැර වැදි මියගිය පුද්ගලයකුගේ සිරුරක් අද (11) සොයා ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

මියගිය පුද්ගලයා සහ තවත් තිදෙනෙකු පළමුවරට මෙම වත්තේ වැඩට පැමිණ ඇති බවත් රාත්‍රි කාලයේ ඔහු කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් සඳහා  පිටතට ගිය අවස්ථාවේ විදුලිසැර වැදි ඇති බවත් අනාවරණය වී තිබේ.

වත්තට ඌරන් ඒම වැළැක්විම සඳහා ඇද තිබූ විදුලි රැහැනක පැටලී ඔහුට විදුලිසැර වැදී ඇති බව වැඩිදුර පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී ඇත.