(පාලිත ආරියවංශ)

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ගොඩනැගිලි සහ මාර්ග ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන්  වසර දෙකක සිට තමන්ට ලැබිය යුතු  මුදල් මෙතෙක් ලැබී නොමැති බවත් තම ව්‍යාපාර කඩාවැටී තමන් දැඩි අසිරු තත්වයකට පත්ව ඇති බවත් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ  ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ  අද (14) බදුල්ලේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසූහ.

ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමයේ බදුල්ල ශාඛාවේ නියෝජිතයන් , ඌව පළාත්  වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ  නියෝජිතයන් සහ බදුල්ල නගරයේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ව්‍යපාරිකයන් පිරිසක් මෙම මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වූහ.

ඌව පළාත් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ ලේකම් සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමයේ  බදුල්ල ශාඛාවේ උප සභාපති කේ.ඩී. කුමාර වංශ මහතා අදහස් දැක්වීය.

මේ හිඟ මුදලට ළඟම පාසල ‍හොඳම පාසල ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකළ පාසල් ගොඩනැගිලි සඳහා පමණක් ලැබිය යුතු මුදල මිලියන 450 ක් බවත් එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මේ දක්වා කිසිඳු මුදලක් ගෙවා නැති බවත් ඒ මහතා කීය.

එම ව්‍යාපෘති වසර දෙකක් තුළ ඉදිකිරීම් අවසන් කරමින් වැඩි ම ව්‍යපෘති සංඛ්‍යවක් ඉදිකළ දිස්ත්‍රික්කයද බදුල්ල දිස්තික්කය බව ඒ මහතා පැවසීය.

කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් ලැබිය යුතු මුදල් නොලැබීම හේතුවෙන් තම ව්‍යාපාර කඩාවැටී ඇති බව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ව්‍යපාරිකයෝ ද එහිදී පැවසූහ.