( රංජිත් කරුණාවීර) 
 
සේනා දළඹු උවදුරෙන් හානියට පත් ගොවිතැන් සදහා වන්දි නොලැබුණු  ගොවීන් පිරිසක් අද දහවල් මහියංගණ නගරයේ විරෝධතාවයක් සංවිධානය කර තිබුණි.
 
 දින 14ක් ඇතුළත ගොවි ජනතාවට වන්දි දීමට අපොහොසත් උවහොත් මහියංගන ප්‍රා දේශිය ලේකම් කාර් යාලය අභියස අඛණ්ඩ උපවාසයක නිරත වීමට ගොවි ජනතාව සූදානමින් සිටින බවට එහිදී විරෝධතාවයේ නිරතව සිටි ගොවි ජනතාව ප්‍රකාශ කර සිටියේය.
 
 මැති ඇමතිවරුන්ගේ හෙන්චයියන්ට පමණක් එහිදි වන්දි ලබාදී ඇති බවටත් ගොවිජනතාව චෝදනා නැගූ අතර අසරණ ගොවියන් හට මේ වනතුරු ලබාදී නොමැති බවද කීවේය.