(කුෂාන් ජයවර්ධන) 
 
කැකිරාව සදගල්පාය නිවාස සංකීර්ණය ප්‍රදේශයේ අතහැර දැමූ වගා බිමක තිබූ අනාරක්ෂිත වළකට වැටී සිටි කෙනරක හා පැටවකු ගොඩ ගැනීමට ගල්කිරියාගම වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරීහු හා කැකිරාව පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීහු අද (24) කටයුතු කළහ.
 
කලාවැව ජාතික උද්‍යානයේ සිට ආහාර සොයා ගම්වැදුණු අවස්ථාවේ එම අලි පටවා හා කෙනෙර මෙම වළට ඇද වැටී ඇති බව වනජීවි නිලධාරීහු පවසයි.
 
 වළට වැටී සිටි පැටවා වයස අවුරුදු 03ක් පමණ වන අතර  කෙනෙර වයස අවුරුදු 20ක් පමණ වෙතැයි අනුමාන කෙරේ.කෙනෙර එම වළ අසළ රැදී සිටිමින් කළහකාරී ලෙස හැසිරීමට පටන් ගෙන තිබිණි.
 
පසුව ප්‍රදේශවාසීන් කළ දැනුම් දිමක්  අනුව ගල්කිරියාගම වනජීවි කාර්යාලයේ හා කැකිරාව පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් එම ස්ථානයට පැමින තත්ත්වය පාලනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබිණ.
 
බැකෝ යන්ත්‍රයක ආධාරයෙන් එම වලේ කට ඔස්සේ කැපූ මාරගයක් ඔස්සේ එම අලි පැටවා හා කෙනෙර ගොඩ ගැනීමට වනජීවී නිලධාරීහු කටයුතු කළහ.
නිරුපද්‍රිතව ගොඩගත් මව් කෙනෙර හා පැටවා යළි කලාවැව ජාතික උද්‍යානය වෙත පලවා හැරීමට වනජීවී නිලධාරීහු කටයුතු කළහ.
කැකිරාව පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීහුද ගම්වාසීහුද වනජීවි නිලධාරීන්ගේ එම මෙහෙයුමට සහය වූහ.