(ඉන්දික අරුණ කුමාර)

නකල්ස් වන පෙතට අයත් පිටවල පතනේ ඉදිකර ඇති ලග්ගල ජන කෞතුකාගාරය මහජනතාවට විවෘත කර ඇත.
 
වසර ගනණාවක් ඉපැරණි ලග්ගල ජන ජීවිතයේදී භාවිතයට ගැනුණු විවිධ මෙවලම් මෙන්ම විවිධ සංස්කෘතිකාංග පිටවල පතනේ පිහිටි දුම්බර තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ දී දැකගත හැකිය.
 
විශේෂයෙන් කුඹුරු ගොවීතැන් සඳහා භාවිතකළ බොහෝ මෙවලම්, එදිනෙදා දිවියේ දී භාවිත කළ ගැමි උපකරණ රැසක් මෙම ජන කෞතුකාගාරයේ දී මහජන ප්‍රදර් ශනය සඳහා තබා ඇත.
 
මෙම දුම්බර තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මකය.
 
මෙම මධ්‍යස්ථානය හරහා සංචාරකයින්ට සේවා රැසක් සැපයෙන අතර විශේෂයෙන් දුම්බර සංචාරය සඳහා පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ට මෙන්ම පරිසර ලෝලීන්ට අවශ්‍ය දැනුම හා වැඩමුළු පැවැත්වීම සඳහා ද මෙහි ඉඩකඩ පහසුකම් පවතී.