(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

මඩු රක්ෂිතයේ කුට්ටමනී බේස් ප්‍රදේශයෙන්  කපා ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ලක්ෂ හතරකට ආසන්න බුරුත දැව කදන් තොගයක් සමඟ කැබ් රථයක් අද (15)  අත්අඩංගුවට ගත්බව මඩු අඩවි වන නිලධාරී අශෝක ප්‍රේමරත්න මහතා පැවසීය.

අඩවි වන නිලධාරීන්ට ලැබුණ තොරතුරක් මත කුට්ටමනී ප්‍රදේශයේ රැක සිට මෙම දැව තොගය සහිත කැබ් රථය  අත්අඩංගුවට ගත් බව අඩවි වන නිලධාරීවරයා පැවසීය.

අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේ දැව කදන් තොගය සමග කැබ් රථය දමා පලා සැකකරුවන් පලා ගොස් තිබේ.

මේ වන විට පලාගිය සැකකරුවන් හඳුනාගෙන ඇති බවත් ඔවුන් කඩිමින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් වන නිලධාරීවරයා පැවසීය.