(සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ හෙට්ටිආරච්චි)

අභාවප්‍රාප්ත එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු රංජිත්  සොයිසා මහතගේ දේහයට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (8) දහවල්  අවසන් ගෞරව දැක්විය.

රංජිත් සොයිසා මහතාගේ  දේහය තැම්පත් කර ඇති ගොඩකවෙල  මස්ඉබුල නිවසට  පැමිණ ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙලෙස අවසන් ගෞරව පුද කළේය.