(එෆ්.අස්ලම්)
 
ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂයේ නිර්මාතෘ දිවංගත එස්.ජේ.වී.චෙල්වනායගම් මහතා සිහිකරමින් යාපනය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ඉදිකළ  නව ශ්‍රවණාගාරය දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්.සම්බන්ධන් මහතා අතින් අද (1) විවෘත කෙරිණි.
 
චෙල්වනායගම් සුබසාධන පහනමේ  සමිතියේ සහයෝගයෙන් මෙම ශ්‍රවණාගාරය ඉදිකර තිබේ.
 
මෙම උත්සවයට ඉලංගයි තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂයේ නායක මාවෙයි සේනාධිරාජා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඊ.සරවණබවන් යන මහත්වරු සහභාගී වූහ.