(විනීතා එම්. ගමගේ)

යාපන අර්ධද්වීපයට ජලය සපයන නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට නෙදර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය පියවර ගෙන ඇත.

‘‘යාපනයට ගංගාවක්’’ ලෙසින් නම් කර ඇති මෙම ව්‍යාපෘතියට නෙදර්ලන්ත රජයේ අනුග‍්‍රහය ලැබෙන බව ශ්‍රී ලංකාවේ නෙදර්ලන්ත තානාපතිනී ඩෝනවාඩ් මහත්මිය  පැවැසුවාය.

යාපන අර්ධද්වීපයේ බහුලව ඇති කලපු වලින් ධීවර කර්මාන්තය සඳහා යොදා නොගන්නා කලපුවලට මුහුදු ජලය පැමිණීම වළක්වමින් වැටි දමා ඒවාට වැසි ජලය එකතු කර පිරිපහදු කිරීමෙන්  ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජලය ලබා ගන්නා බව ද තානාපතිනිය කීවාය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ලබන වසරේ (2020) ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවත් ඒ සඳහා වන ශක්‍යතා වාර්තා සැකසෙමින් ඇති බවත් කී තානාපතිනිය මෙය ඉතා සරල සංසිද්ධීන් මත සිදුකරන ව්‍යාපෘතියක් බවත් ඒ සඳහා විශේෂඥ දැන්ම ලබාදීම තානාපති කාර්යාලයේ මැදිහත් වීමෙන් සිදුකරන බවත් පැවසුවාය.

නෙදර්ලන්තයේ භූමියෙන්  35 % ක් මුහුදු මට්ටමින් පහළ ඇතැයි කී ඇය තම රට සතු ජල කළමනාකරණ දැනුම අනුව රට මුහුදට යට නොවී පවතින බවත් මෙම ජල කළමනාකරණ දැනුම යාපනය ව්‍යාපෘතියේ දී යොදා ගන්නා බවත් ඇය වැඩිදුරටත් පැවැසුවාය.