(පුත්තලම - එච්.චන්දන)

පුත්තලම පරණ  අනුරාධපුර මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගයක නිවසක් පිටුපස නවතා තිබූ ලක්ෂ 70 ක් පමණ  වටිනා නවීන මෝටර් රථයක් ගිනිගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති බව පුත්තලම පොලිසිය කියයි.

මෙම මෝටර් රථයේ හිමිකරුවන් නිවසේ නොමැති අවස්ථාවේ අද (25) අළුයම 1.30ට පමණ ගිනිගෙන ඇති අතර අසල නිවසක අය දැක මේ පිළිබඳව මෝටර් රථයේ හිමි කරුවන්ට හා පොලිසියට දැනුවත් කර තිබේ.

කුලී පදනම මත කාර් රථ ලබාදෙන ස්ථානයක් වන මෙම ස්ථානයේ මෝටර් රථ කිහිපයක් නවතා තිබෙන අතර සිද්ධිය වූ අවස්ථාවේ මෙම  රථය පමණක් තිබී ඇත.

 මෙම කිසියම් කඩාකප්පල් ක්‍රියාවක්ද, නැත්නම් කාර්මික දෝෂයක් නිසා මෙම ගිනිගැනීම සිදුවූයේද යන්න පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.