(දසුන් රාජපක්ෂ)

මුහුදු කූඩැල්ලන් වගාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ රාජ්‍ය ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා 'ලංකාදීපයට' අද (13) පැවසීය.

මෙම ආයතනයට අවශ්‍ය තාක්ෂණික ඥාණය ලබාදෙන ලෙස ධීවර කටයුතු සිදුකරන ලොව ප්‍රධානතම රජයක් වන නෝර්වේ රාජ්‍යයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙන බව ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කර දෙන බව ශ්‍රී ලංකාවේ නෝර්වේජියානු තානාපති ට්‍රයිනා ජොරාන්ලි එස්කෙඩ්ල් මහත්මිය පොරෙන්දු වී ඇතැයිද දේවානන්ද මහතා සඳහන් කළේය.

විදේශීය වෙළදපොලට අවශ්‍ය මුහුදු කූඩැල්ලන් සැපයීම තුළින් විශාල ප්‍රාග්ධනයක් මෙරට ආර්ථිකයට එක්කරගත හැකි බවද ඒ මහතා කියා සිටියේය.

නව තාක්ෂණයෙන් යුත් ධීවර බෝට්ටු නිශ්පාදනය කිරීම පිණිස සී නෝර් ආයතන වැඩිදියුණු කිරීමට ප්‍රතිපාදන රැසක් වෙන් කර තිබෙන බවද  ඔහු වැඩිදුරටත් කීය.