(එෆ්.අස්ලම්)

ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් 8750ක සංඛ්‍යාවක් යොදවා ඇතැයි දිස්ත්‍රීක් මැතිවරණ කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද ආසන 9 ම ආවරණය වන පරිදි ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන රාජකාරී සහ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වලට මෙම නිලධාරීන් යොදවා ඇතැයි ද එම කාර්යාල ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ලබන 17 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද දායකයින් 657,766ක් සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර ආසන 9 හිම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 533ක ඡන්ද විමසීම සිදුකෙරේ.

මේ අතර ඡන්ද දිනයේ ආරක්ෂාව සඳහා ආරක්ෂාවට බදුල්ල හා බණ්ඩාරවෙල පොලිස් කොට්ඨාස වලින් විශේෂ කාර්ය බළකාය, සිවිල් ආරක්ෂක බළකාය ඇතුළු පොලිසිය 3000ක පමණ පිරිසක් යොදවා ඇතැයි උසස් පොලිස් නිලධාරියකු  පැවසීය.

ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන අවට සහ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවලට පූර්ණ ආරක්ෂාවක් සකසා තිබෙන බවත් සාමකාමී මැතිවරණයක් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සෑම පියවරක්ම ගන්නා බවත් එම නිලධාරියා කීය.